เหตุผลที่ต้องผ่าตัดคลอด

ไม่ว่าจะวางแผนไว้ก่อนหรือไม่ได้วางแผน มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ต้องผ่าคลอดบุตร และเหตุผลที่พบบ่อยที่สุด คือ

ท่าก้นนำ1

โดยทั่วไป 2-3 สัปดาห์ก่อนการคลอด ทารกจะหันศีรษะลงอยู่ในท่าพร้อมคลอด แต่บางครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้นและทารกจะยังคงอยู่ในท่าเอาเท้าลง ซึ่งเรียกว่า ท่าก้นนำ แม้ว่ามีโอกาสที่จะคลอดแบบปกติ แต่ก็มีความเสี่ยงอย่างมากซึ่งเป็นสาเหตุให้แพทย์แนะนำการผ่าคลอดในกรณีนี้

ครรภ์แฝด2

ครรภ์แฝดทำให้ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย โดยทั่วไปแพทย์จะแนะนำการผ่าคลอดครรภ์แฝดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับท่าของทารกทั้งสองในครรภ์ - หากทารกทั้งสองในครรภ์ ไม่มีคนใดอยู่ในท่าก้นนำ การคลอดตามธรรมชาติก็มีความเป็นไปได้และปลอดภัย หากทารกคนแรกหันศีรษะนำ แต่คนที่สองอยู่ในท่าก้นนำ การคลอดตามธรรมชาติก็อาจเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับท่าของทารกคนที่สองหลังจากที่คลอดทารกคนแรก อย่างไรก็ตาม หากทารกทั้งสองหรือทารกคนแรกยู่ในท่าก้นนำ แนะนำให้ผ่าคลอด

กระดูกเชิงกรานแคบ

ช่องเปิดของอุ้งเชิงกรานที่เล็กทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับการคลอดตามธรรมชาติ เช่น กระบวนการในการคลอดจะยืดเยื้อยาวนาน3 เพราะทารกไม่สามารถผ่านอุ้งเชิงกรานได้ ในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าอาจไม่ปลอดภัยในการคลอดทารกตามธรรมชาติเนื่องจากอุ้งเชิงกรานเล็ก แพทย์จะแนะนำการผ่าคลอด

ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด

แม้ว่าสัญญาณทั้งหมดจะดูดีจนถึงเวลาคลอด การคลอดอาจไม่ราบรื่นเหมือนที่หวังไว้เสมอไป ช่วงการคลอดที่ยาวนานโดยมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย 1 หรือถ้าทารกในครรภ์อยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัย1  แพทย์อาจทำการผ่าคลอดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตทั้งแม่และทารก

การเลือกผ่าคลอด1

คุณแม่บางคนเลือกที่จะผ่าคลอดแม้จะไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์เพราะการผ่าคลอดมีความเสี่ยงต่ำกว่าในการทำให้เกิดอาการปัสสาวะกะปริดกะปรอยและความผิดปกติทางเพศสำหรับคุณแม่ และลดความเสี่ยงของภาวะขาดออกซิเจนหรือการได้รับบาดเจ็บของทารกขณะเคลื่อนผ่านช่องคลอด อย่างไรก็ตาม การเลือกผ่าคลอดก็มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ และระยะเวลาการพักฟื้นยาวนานขึ้น1

หลายปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของคนเป็นแม่และเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระลึกไว้เสมอว่าการผ่าคลอดไม่ใช่เรื่องน่าละอาย - หากจำเป็นต้องผ่าตัดคลอด ก็ต้องทำ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทั้งแม่และลูกต้องปลอดภัยและแข็งแรง

และหลังจากแผลผ่าคลอดของคุณสมานแล้วและตัดไหมเย็บออก คุณควรเริ่มต้นดูแลรอยแผลเป็นทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ เช่น Dermatix™ Ultra ซิลิโคนเจลสำหรับรอยแผลผ่าคลอดเพื่อช่วยคุณลดเลือนรอยแผลเป็น4