ติดต่อเรา

บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 195 อาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ห้องเลขที่ 805-809 ชั้น 8

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ . +66-2696-8500

คลิกเพื่อดูแผนที่แบบภาพ