ติดต่อเรา

บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ . +66-2696-8500 โทรสาร . +66-2168-8759

กดเพื่อเปิด Google Map คลิกดูแผนที่แบบภาพ